Fesih Süreci Nedir?

Fesih Süreci Nedir? İş Sözleşmesinin Sonlandırılması Hakkında Her Şey

Fesih Süreci Nedir? 1

İş hayatı sözleşmeler üzerine kuruludur. Ancak, bazı durumlarda işveren ya da çalışanın mevcut iş sözleşmesini sonlandırması gerekebilir. Bu noktada devreye fesih süreci girer. Peki, fesih süreci nedir ve nasıl gerçekleşir? İşte, iş sözleşmesinin sonlandırılması hakkında merak edilen tüm detaylar.

İş Sözleşmesi Nedir?

İş sözleşmesi, iki taraf arasında imzalanmış bir anlaşmadır. Bu anlaşmada belirtilen koşullar, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler. İşverenin sunduğu işi kabul eden çalışan, iş sözleşmesine uyacak ve belirlenen koşulları yerine getirecektir.

Fesih Süreci Nedir?

Fesih, taraflardan birinin sözleşmeyi sonlandırmasıdır. Bu süreç, işveren ya da çalışan tarafından başlatılabilir. Fesih işlemi sonrasında iş sözleşmesi sona erer ve taraflar arasındaki yükümlülükler son bulur.

Hangi Durumlarda Fesih Yapılabilir?

İş sözleşmesinin sonlandırılması için pek çok neden bulunabilir. Yasal nedenlerin yanı sıra, taraflar arasındaki anlaşmazlıklar da fesih nedeni olabilir. İşte, fesih yapılabilen bazı durumlar:

İşveren Tarafından Fesih

 • İşyerindeki faaliyetin sonlanması
 • İşverenin iflası
 • İşçinin disiplinsiz davranışları
 • İşçinin kişisel nedenleri (örneğin sağlık sorunları)

Çalışan Tarafından Fesih

 • Ücret ödenmemesi
 • Sağlık sorunları
 • İşyeri değişikliği
 • Zorlayıcı sebepler (örneğin işyerinde şiddete maruz kalma)

Fesih Süreci Nasıl Gerçekleşir?

Fesih süreci, genellikle iş sözleşmesinin yazılı olarak sonlandırılması ile gerçekleşir. İşveren veya çalışan, karşı tarafa yazılı olarak bildirimde bulunarak fesih işlemini başlatır. Bildirim yapılmadan önce, tarafların öncelikle konuyu görüşmeleri ve anlaşmaya varmaları önerilir.

Ayrıca yasal sürelerde vardır. Çalışılan süreye göre belirlenir. Çalışılan süre 6 aydan az olması durumunda 2 hafta, 6 ay-1,5 yıl ise 4 hafta, 1,5 yıl ve 3 yıl 6 hafta, 3 yıldan fazla çalışıldıysa 8 hafta öncesinde işverene bildirilmelidir.

Fesih Süreci Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Fesih işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. İşveren ve çalışan, bu noktalara özen göstererek fesih işlemini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirler. İşte, fesih sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar:

 1. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için mümkünse arabuluculuk yoluna başvurulmalıdır.
 2. Fesih kararının gerekçesi açık bir şekilde belirtilmelidir.
 3. İş sözleşmesinde yer alan tüm koşulların yerine getirildiğinden emin olunmalıdır.
 4. Fesih işlemi, tarafların anlaşması doğrultusunda kısa sürede tamamlanmalıdır.
 5. Fesih işlemi sonrasında taraflar arasındaki yükümlülüklerin tamamen sona erdi6. İş sözleşmesinin sonlandırılması sırasında işçi ve işverenin haklarına saygı gösterilmelidir.
 6. Fesih işlemi sırasında iş kanunlarına uyulmalıdır.

İş Sözleşmesinin Sonlandırılmasının Yolları

İş sözleşmesinin sonlandırılması için farklı yollar vardır. Bunların başlıcaları şunlardır:

İşveren Tarafından İşten Çıkarma

İşveren, işçinin belirli nedenlerle (örneğin disiplinsiz davranışlar) işyerinde çalışmasına son verebilir. Bu durumda, işveren işçiyi işe başlama tarihinden itibaren hemen çıkarabileceği gibi, belirli bir süre öncesinden de haber verebilir.

İşveren Tarafından Sözleşmenin Feshi

İşveren, belirli nedenlerle (örneğin işyerindeki faaliyetin sonlanması) iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda, işveren, işçiye belirli bir süre öncesinden haber vermelidir.

İşveren ve İşçi Arasında Anlaşarak Sözleşmenin Feshi

İşveren ve işçi, anlaşarak iş sözleşmesini sonlandırabilir. Tarafların anlaşması doğrultusunda fesih işlemi gerçekleştirilir ve taraflar arasındaki yükümlülükler sona erer.

İşçi Tarafından İşten Çıkma

İşçi, kişisel sebeplerle (örneğin sağlık sorunları) işten ayrılabilir. Bu durumda, işçinin işyerindeki çalışma süresine göre belirli bir süre öncesinden haber vermesi gerekebilir.

İşçi Tarafından Sözleşmenin Feshi

İşçi, belirli nedenlerle (örneğin ücret ödenmemesi) iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda, işçinin belirli bir süre öncesinden haber vermesi gerekebilir.

Fesih Sürecinde Haklar

Fesih sürecinde, işveren ve işçinin haklarına dikkat edilmesi önemlidir. İşveren, fesih kararı almadan önce işçinin haklarını gözetmeli ve yasalara uygun şekilde hareket etmelidir. İşçi ise, fesih işlemi sonrasında işverene karşı haklarını koruyabilecek yasal yollara başvurabilir.

Sonuç

Fesih süreci, iş hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. İşçilerin ve işverenlerin dikkat etmesi gereken birçok nokta vardır. Fesih işlemi yapılırken, yasalara uyulması ve tarafların haklarının korunması son derece önemlidir. İş hayatında fesih süreciyle ilgili yaşanan sorunlar, arabuluculuk gibi alternatif yollarla çözüme kavuşturulabilir.

Sık Sorulan Sorular

 1. Fesih süreci ne zaman başlar?
 • Fesih süreci, işveren veya işçinin fesih kararını karşı tarafa bildirmesiyle başlar.
 1. Fesih işlemi sonrasında işçinin hakları nelerdir?
 • İşçi, fesih işlemi sonrasında işverene karşı haklarını koruyabilecek yasal yollara başvurabilir.
 1. İşveren hangi durumlarda iş sözleşmesini feshedebilir?
 • İşveren, işyerindeki faaliyetin sonlanması6. İş sözleşmesinin sonlandırılması sırasında işçi ve işverenin haklarına saygı gösterilmelidir.
 1. Fesih işlemi sırasında iş kanunlarına uyulmalıdır.

İş Sözleşmesinin Sonlandırılmasının Yolları

İş sözleşmesinin sonlandırılması için farklı yollar vardır. Bunların başlıcaları şunlardır:

İşveren Tarafından İşten Çıkarma

İşveren, işçinin belirli nedenlerle (örneğin disiplinsiz davranışlar) işyerinde çalışmasına son verebilir. Bu durumda, işveren işçiyi işe başlama tarihinden itibaren hemen çıkarabileceği gibi, belirli bir süre öncesinden de haber verebilir.

İşveren Tarafından Sözleşmenin Feshi

İşveren, belirli nedenlerle (örneğin işyerindeki faaliyetin sonlanması) iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda, işveren, işçiye belirli bir süre öncesinden haber vermelidir.

İşveren ve İşçi Arasında Anlaşarak Sözleşmenin Feshi

İşveren ve işçi, anlaşarak iş sözleşmesini sonlandırabilir. Tarafların anlaşması doğrultusunda fesih işlemi gerçekleştirilir ve taraflar arasındaki yükümlülükler sona erer.

İşçi Tarafından İşten Çıkma

İşçi, kişisel sebeplerle (örneğin sağlık sorunları) işten ayrılabilir. Bu durumda, işçinin işyerindeki çalışma süresine göre belirli bir süre öncesinden haber vermesi gerekebilir.

İşçi Tarafından Sözleşmenin Feshi

İşçi, belirli nedenlerle (örneğin ücret ödenmemesi) iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda, işçinin belirli bir süre öncesinden haber vermesi gerekebilir.

Fesih Sürecinde Haklar

Fesih sürecinde, işveren ve işçinin haklarına dikkat edilmesi önemlidir. İşveren, fesih kararı almadan önce işçinin haklarını gözetmeli ve yasalara uygun şekilde hareket etmelidir. İşçi ise, fesih işlemi sonrasında işverene karşı haklarını koruyabilecek yasal yollara başvurabilir.

Sonuç

Fesih süreci, iş hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. İşçilerin ve işverenlerin dikkat etmesi gereken birçok nokta vardır. Fesih işlemi yapılırken, yasalara uyulması ve tarafların haklarının korunması son derece önemlidir. İş hayatında fesih süreciyle ilgili yaşanan sorunlar, arabuluculuk gibi alternatif yollarla çözüme kavuşturulabilir.

Sık Sorulan Sorular

 1. Fesih süreci ne zaman başlar?
 • Fesih süreci, işveren veya işçinin fesih kararını karşı tarafa bildirmesiyle başlar.
 1. Fesih işlemi sonrasında işçinin hakları nelerdir?
 • İşçi, fesih işlemi sonrasında işverene karşı haklarını koruyabilecek yasal yollara başvurabilir.
 1. İşveren hangi durumlarda iş sözleşmesini feshedebilir?
 • İşveren, işyerindeki faaliyetin sonlanması- İşveren, işyerindeki faaliyetin sonlanması gibi belirli nedenlerle iş sözleşmesini feshedebilir.

İş sözleşmesinin sonlandırılması süreci, iş hayatında sık yaşanan bir durumdur. Fesih işlemi yapılırken, işçi ve işverenin haklarına saygı gösterilmesi ve iş kanunlarına uyulması önemlidir. Tarafların anlaşarak iş sözleşmesini sonlandırması da mümkündür. Ancak her ne şekilde sonlandırılırsa sonlandırsın, fesih işlemi sonrasında tarafların yasal hakları korunmalıdır.

İş hayatında fesih süreciyle ilgili yaşanan sorunlar, arabuluculuk gibi alternatif yollarla çözülebilir. Önemli olan, tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin haklarına saygı göstermeleridir. İş sözleşmesinin sonlandırılması, doğru şekilde yönetildiğinde, tarafların zarar görmeden ayrılmasını sağlayabilir. Bu nedenle, fesih işlemi yapılırken dikkatli olunmalı ve yasalara uyumlu davranılmalıdır.

Yorum yapın