Devamsızlık yapmanın her zaman işverene haklı fesih imkanı vermediği Yargıtay tarafından belirlendi!

İş Mahkemesi’nde verilen emsal niteliğindeki karar, devamsızlık nedeniyle işten çıkarılan işçinin hakkını koruyor. Davacı işçi, iş yerinde fazla mesai yaptığını, ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatillerinde de çalıştığını ancak ücretlerinin ödenmediğini ve asılsız devamsızlık tutanağı tutulduğunu ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ödenmeyen ücret alacağı, fazla mesai, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti. Davalı şirket ise iş akdinin devamsızlık nedeniyle haklı sebeple feshedildiğini savunarak mahkemeye başvurdu. Mahkeme davanın kısmen kabulüne karar verdi ve davalı şirket kararı Yargıtay’a taşıdı.

Yüksek Mahkeme’nin verdiği karar, işçinin işe devamsızlığının her durumda işverene haklı fesih imkanı vermediğini hatırlatıyor. Devamsızlığın haklı bir sebeple dayanması halinde işverenin derhal ve haklı sebeple fesih imkanı bulunmadığına dikkat çekiliyor. İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller işe devamsızlığı haklı kılan sebepler olarak sıralanıyor. Mazeretin ispatı noktasında sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlara da değer verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Kararda ayrıca, devamsızlık süresi, ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü olmadıkça işverenin haklı fesih imkanı olmadığı belirtiliyor. İş sözleşmesinde genel tatil günlerinde çalışılacağına dair bir kural mevcut ise, bu taktirde söz konusu günlerde çalışılmaması da işverene haklı fesih imkanı tanıyor. İş yerinde cumartesi günü iş günü ise belirtilen günde devamsızlık da diğer şartların varlığı halinde haklı fesih sebebini oluşturabiliyor.

Bu karar, işçilerin haklarını koruma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Davacı işçiye verilen haklı karar, işverenlerin işçileri haksız şekilde işten çıkarmalarına karşı bir uyarı niteliği taşıyor.

Sıkça Sorulan Sorular:

– Bu karar hangi durumlarda işçiye hak veriyor?
Karar, işçinin haklı bir sebeple işe devamsızlığı halinde işverenin derhal ve haklı sebeple fesih imkanı bulunmadığını belirtiyor. İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller işe devamsızlığı haklı kılan sebepler olarak sıralanıyor.

– Devamsızlık süresi ne kadar olmalıdır?
Kararda, devamsızlık süresi, ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü olmadıkça işverenin haklı fesih imkanı olmadığı belirtiliyor.

– Sahte raporlar işçiye fayda sağlar mı?
Mazeretin ispatı noktasında sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlara da değer verilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ancak sahte raporlar, işçiye zarar verebilir ve yasal yaptırımlara maruz kalmasına neden olabilir.

Yorum yapın