Kabotaj Bayramı: Türkiye’nin Denizciliğe Adanmış Özel Günü!

KABOTAJ BAYRAMI NEDİR?

 

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz’da kutlanan milli bir bayramdır.

 

Kabotaj, bir ülkenin kendi karasularında ve limanları arasında gemi işletme ve liman hizmetlerini kontrol etme hakkıdır. Büyük Türkçe Sözlük kabotajı “Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi” olarak tanımlar. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kapitülasyon hakları nedeniyle kıyılarında genellikle yabancı bandıralı tekneler hizmet veriyordu. Ancak Lozan Antlaşması’nın imzalanmasıyla kapitülasyonlar kaldırıldı ve Türkiye kabotaj hakkını elde etti. Bu, Türk denizciliği için büyük bir fırsat yarattı. 19 Nisan 1926’da çıkarılan 815 sayılı yasa ile Türkiye limanları arasında sadece Türk teknelerinin hizmet vermesi zorunluluğu getirildi. Bu yasa 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girdi ve bu tarihten itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. 2007’de denizcilik kelimesi de eklenerek bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı oldu. Bu bayramda genel tatil yapılmaz.

Kabotaj Bayramı Nedir?

Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz’da kutlanan milli bir bayramdır. Kabotaj, bir ülkenin kendi karasularında ve limanları arasında gemi işletme ve liman hizmetlerini kontrol etme hakkıdır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kapitülasyon hakları nedeniyle Türkiye’nin kıyılarında genellikle yabancı bandıralı tekneler hizmet veriyordu. Ancak Lozan Antlaşması’nın imzalanmasıyla kapitülasyonlar kaldırıldı ve Türkiye kabotaj hakkını elde etti. Bu, Türk denizciliği için büyük bir fırsat yarattı. 19 Nisan 1926’da çıkarılan 815 sayılı yasayla Türkiye limanları arasında sadece Türk teknelerinin hizmet vermesi zorunluluğu getirildi. Bu yasa 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girdi ve bu tarihten itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. 2007’de denizcilik kelimesi de eklenerek bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı oldu. Bu bayramda genel tatil yapılmaz.

Kabotaj Bayramı Ne Zaman Kutlanır?

Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz’da kutlanır.

Kabotaj Hakkı Nedir?

Kabotaj, bir ülkenin kendi karasularında ve limanları arasında gemi işletme ve liman hizmetlerini kontrol etme hakkıdır.

Kabotaj Bayramı Neden Kutlanır?

Kabotaj Bayramı, Türkiye’nin kabotaj hakkını elde etmesi ve kendi limanları arasında sadece Türk teknelerinin hizmet vermesi zorunluluğunun başlaması anlamına gelir. Bu bayram, Türk denizciliğinin önemini vurgular.

Kabotaj Bayramı Hangi Yıldan Beri Kutlanıyor?

Kabotaj Bayramı, 1926 yılından itibaren kutlanmaktadır.

Kabotaj Bayramı İle İlgili Diğer Bilgiler

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Türkiye’de milli bir bayramdır ve her yıl 1 Temmuz’da kutlanır. Kabotaj, bir ülkenin kendi karasularında ve limanları arasında gemi işletme ve liman hizmetlerini kontrol etme hakkıdır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde kapitülasyon hakları nedeniyle Türkiye’nin kıyılarında genellikle yabancı bandıralı tekneler hizmet veriyordu. Ancak Lozan Antlaşması’nın imzalanmasıyla kapitülasyonlar kaldırıldı ve Türkiye kabotaj hakkını elde etti. Bu, Türk denizciliği için büyük bir fırsat yarattı. 19 Nisan 1926’da çıkarılan 815 sayılı yasayla Türkiye limanları arasında sadece Türk teknelerinin hizmet vermesi zorunluluğu getirildi. Bu yasa 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girdi ve bu tarihten itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. 2007’de denizcilik kelimesi de eklenerek bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı oldu. Bu bayramda genel tatil yapılmaz.

Yorum yapın