Silindir operatörü işçi, asılsız devamsızlık nedeniyle kovuldu, iş mahkemesi karar verdi!

Silindir operatörü olarak çalıştığı iş yerinden devamsızlık sebebiyle çıkarılan bir işçi, İş Mahkemesi’ne başvurdu. İşçi, kendisi hakkında yanlış bir devamsızlık tutanağı tutulduğunu, iş yerinde fazla mesai yaptığını ve ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatillerinde de çalıştığını, yasal olarak ödenmesi gereken ücretlerinin ödenmediğini belirtti. İşçi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ödenmeyen ücret alacağı, fazla mesai, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti. Davalı şirket, iş akdinin devamsızlık nedeniyle haklı sebeple feshedildiğini savundu ve mahkeme davanın kısmen kabulüne karar verdi. Ancak davalı şirket kararı Yargıtay’a taşıdı.

Yüksek Mahkeme, işçinin işe devamsızlığının her durumda işverene haklı fesih imkanı vermediğini belirterek, devamsızlığın haklı bir sebeple dayanması halinde işverenin derhal ve haklı sebeple fesih imkanı bulunmadığına dikkat çekti. İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller işe devamsızlığı haklı kılan sebepler olarak sıralandı. Kararda ayrıca, devamsızlık süresinin işverenin haklı fesih imkanı için belirleyici olduğu vurgulandı.

İşverenin genel tatil günlerinde çalışılmaması gerektiğini belirten kararda, iş sözleşmesinde bu konuda bir kural varsa, işverene haklı fesih imkanı tanındığına dikkat çekildi. Ayrıca, cumartesi günleri iş günü olan iş yerlerinde cumartesi gününe devamsızlık da diğer şartların varlığı halinde haklı fesih sebebi olarak kabul edilebileceği belirtildi.

Sıkça sorulan sorular:

1. İşçi ne talep etti?
– İşçi, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ödenmeyen ücret alacağı, fazla mesai, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti.

2. İşveren ne savundu?
– Davalı şirket, iş akdinin devamsızlık nedeniyle haklı sebeple feshedildiğini savundu.

3. Yüksek Mahkeme ne karar verdi?
– Yüksek Mahkeme, işçinin işe devamsızlığının her durumda işverene haklı fesih imkanı vermediğini belirterek, devamsızlığın haklı bir sebeple dayanması halinde işverenin derhal ve haklı sebeple fesih imkanı bulunmadığına dikkat çekti.

Yorum yapın