Temmuz Ayında Enflasyon Yüzde 47,83 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz ayında enflasyon yıllık olarak %47,83, aylık olarak ise %9,49 oldu. TÜİK’in açıkladığı Temmuz ayı enflasyon oranlarına göre en az artış gösteren ana harcama grubu %19,31 ile konut oldu. Giyim ve ayakkabı ise %22,95 artış gösterdi. Lokanta ve oteller ise en çok artış gösteren harcama grubu oldu.

TÜFE’deki değişim ise Temmuz ayında bir önceki aya göre %9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre en az artış gösteren ana grup %19,31 ile konut oldu. En yüksek artış ise %82,62 ile lokanta ve otellerde görüldü.

2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %2,67 ile eğitim oldu. En yüksek artış ise %17,75 ile ulaştırmada görüldü.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan, 2023 yılı Temmuz ayında 4 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 135 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık olarak %54,32, aylık olarak ise %8,92 artış gösterdi. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim ise Temmuz ayında bir önceki aya göre %8,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %34,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,32 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,08 olarak gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık olarak %44,50, aylık olarak ise %8,23 arttı. Yİ-ÜFE 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %8,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %78,51 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık olarak %50,81 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığında %57,51 artış, imalatta %50,81 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %17,56 azalış, ve su temininde %62,64 artış görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ise ara malında %45,52, dayanıklı tüketim malında %54,85, dayanıksız tüketim malında %63,35, enerjide %3,82 ve sermaye malında %63,29 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE’ye göre 10 alt sektörde düşüş, 19 alt sektörde ise artış gözlendi. Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %17,56 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, içecekler ise endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE’ye göre 11 alt sektörde düşüş, 18 alt sektörde ise artış gözlendi. Aylık azalış gösteren tek alt sektör %5,05 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu

Yorum yapın