Kurban Bayramı: Halka Fedakarlıkta Bulunmanın Ruhu!

Kurban Bayramı, Müslümanların en önemli dinî bayramlarından biridir. Bu bayramda kesilen kurban, Allah’a yakınlaşmayı ve O’nun rızasını kazanmayı hedefleyen bir ibadettir. Kurban, bir müminin Allah’a olan bağlılığını ve fedakârlık anlayışını simgeler.

Kurban, dinî bir terim olup, belirli şartları taşıyan hayvanın usûlüne uygun olarak kesilmesi anlamına gelir. Udhiyye olarak adlandırılan kurban bayramında kesilen kurban, hacda kesilen kurbana ise hedy denir. Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, kurbanını keserek ilâhî rızayı kazanmanın yanı sıra maddi durumu yetersiz olanlara yardımda bulunur.

Kurban bayramında kesilen kurban, bir müslümanın Allah’a olan bağlılığını simgelerken aynı zamanda halka fedakârlıkta bulunma anlayışını da yansıtır. Udhiyye kurbanı kesmek, mezheplerin çoğuna göre sünnettir. Hanefî mezhebinde ise kurbanın vacip olduğu tercih edilen görüştür. Kurban, müslüman toplumların belirli bir simgesi ve şiarı olarak asırlardan beri önemli bir yer tutmaktadır.

Kurban Bayramı, Müslümanlar için hem dinî hem de sosyal bir öneme sahiptir. Bu bayramda kesilen kurban, Allah’a yakınlaşmanın yanı sıra yoksullara yardım etmek için de bir fırsat sunar. Kurban, bir müminin Allah’a olan bağlılığının nişanesi ve fedakârlık anlayışının bir göstergesidir.

Yorum yapın