“Güneş enerjisiyle oyun dünyasına yeni bir güneş doğuyor!”

KAUST Ekibi Tandem Güneş Pilleri ile Dünya Rekoru Kırdı

Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) bünyesinde bulunan KAUST Solar Center’ın KAUST Fotovoltaik Laboratuvarı’ndaki (KPV-Lab) araştırmacıları, silikon ve perovskit alt hücreleri birleştirerek geliştirdikleri yeni ‘tandem’ güneş pili ile dünya rekoru kırdı. Güneş panellerindeki verimlilik oranını artırmaya yönelik çalışmalar sonucunda üretilen yeni güneş pili, yüzde 33,2’lik bir verimlilik dönüşüm oranı ile geleneksel kristal güneş pillerine göre daha üstün bir performans sergiliyor.

Geliştirilen ürünün önümüzdeki yıllarda güneş enerjisi teknolojisi pazarına hakim olması bekleniyor. Tandem perovskit/silikon teknolojilerinin önümüzdeki on yılda (2032’ye kadar) küresel ölçekte fotovoltaik pazar payı içerisindeki hacminin 10 milyar dolar seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında en büyük potansiyele sahip olanıdır ve gelecekte temiz enerji için ana kaynaklardan biri olması için tüm ülkeler büyük bir yarışın içerisinde. Küresel ısınmanın artmasıyla birlikte, temiz enerji çözümlerinin uygulanması ve fosil yakıt endüstrilerinden kaynaklanan karbon emisyonlarının sınırlandırılması iklim krizi için kritik öneme sahip.

KAUST ekibinin geliştirdiği yeni güneş pili, güneş enerjisi teknolojisi alanında önemli bir adım olarak kabul ediliyor ve gelecekte temiz enerji kaynaklarına olan ihtiyacı karşılamak için umut vaat ediyor.

Yorum yapın